Den 3.juni Jyllandstræf i Jelling foredrag om vikingerne.

 

10.00-12.00 foredrag ved Charlotta Lindblom.

Vi mødes ved Ravningbroen og ser på det nye retablerede brofag af den 700 m lange egetræsbro fra ca. 881 over Vejleådal. Vi kører ad hulvejen til ringborgen og derfra til Jelling til Kirken, her ser vi på runestenene, som har fået tag over efter 1000 år i vind, vand og sne. . Et kig i den smukke kirke med Kong Gorms gravsted og en tur op på nordhøjen, her kan vi få et overblik over de seneste års, siden 2008. udgravninger.  Disse udgravninger har vendt op og ned på forståelsen af Jellings betydning i dansk og europæisk sammenhæng, dette skal vi høre nærmere om på UC Lillebælt.

 

13.15-15.15 foredrag ved Steen Hvass på Lillebælt.

I årene fra 1974-1987 havde Steen ansvaret for udgravningerne ved Vorbasse i et samarbejde mellem Vejle Museum og Nationalmuseet. En række landsbyer fra Kristi fødsel gennem jernalderen, vikingetid og tidlig middelalder til ind i 1100tallet, blev udgravet., en af de største udgravninger i Danmark. Ved efterfølgende udgravninger samt ved hjælp af et righoldigt arkivmateriale er det muligt at følge udviklingen af et landbysamfund i 2000 år, som det eneste sted i Danmark. Alt dette er blevet til et næsten trykkeklart manuskript om bebyggelsen i vikingetiden og tidlig middelalder. Steen er netop kommet hjem fra Umbrien, hvor der er blevet sammenlignet arkæologiske resultater med det historiske materiale i de to manuskripter om Vorbasse i vikingetid og middelalder og historien om den nuværende landsby Vorbasse fra 1100tallet til udskiftningen i 1788.

 

15.45-17.00 Kongernes Jelling.

Museum om Jellingsten, vikingerne og overgangen mellem hedenskab og kristendom. Gratis.

 

Hent denne side som .pdf fil HER  
   

 

   
   

Ravsmykke fundet på Endelave. Se Flintøksen nr. 1 / 2011